Satu Kärkkäinen

Suhtaudun elämään uteliaisuudella ja löydänkin jatkuvasti uusia ja kiinnostavia ulottuvuuksia tästä elämästä, muista kulkijoista tällä planeetalla ja itsestäni. Luonnossa oleminen, jooga ja meditaatio ovat elämäntapani. Unelmani on, että saan jakaa tätä elämäntapaani myös muiden, ehkä juuri sinun kanssasi.  

Olen saanut parikymmentä vuotta työskennellä ihmisten kanssa ja auttaa heitä tulemaan tutuksi tunteidensa kanssa sekä toimimaan elämän mukanaan tuomissa haasteissa heitä itseään palvelevalla tavalla.  Nykyään ohjaan tunnetaitoja pääosin luonnossa luontoyhteysmenetelmien avulla. Luonto ei siis ole vain toimintaympäristö harjoituksille, vaan harjoituksen avulla löydämme yhteyden luontoon ja luonnon avulla omiin kokemuksiimme ja tunteisiimme.

Olen myös omien kokemuksieni myötä vahvistunut ajatuksesta, että yhteys omaan kehoon on meidän hyvinvoinnille äärimmäisen tärkeää. Hektisessä arjessa kehon kuiskaukset, jotka ohjaisivat meitä laskemaan kierroksia, tulee herkästi ohitettua. Usein saatamme kiirettä tai ahdinkoa kokiessamme turvautua toimintamalleihin, joilla saamme kehon tuntemukset (hetkeksi) hiljennettyä, mutta tällöin stressi vain kertyy kehoomme, josta tiedetysti seuraa monenlaisin pulmia ja elämänlaadun laskua. Olen itse saanut yinjoogasta apua kehoyhteyden vahvistamiseen ja kehon kuunteluun. Olen saanut kokea rauhaa ja vahvistaa lempeää suhtautumista itseeni. Tämä on ollut itselleni niin voimakas kokemus, että halusin opiskella yinjoogaohjaajaksi, jotta voin jakaa tätä kokemusta myös teille muille kanssakulkijoille. 

Yhteistä matkaa kiitollisin mielin kulkien ja läsnäolon valoa sinulle toivotellen, Satu

Opintojani:

Sairaanhoitaja AMK, 2002

Sairaanhoitaja YAMK (Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisi- ja katastrofityö), 2014

Eri terapiasuuntauksiin pohjautuvia tunnetaitojen opintoja 2016-2020

Yoga Yinful®-ohjaaja (Yinjooga-, meditaatio- ja rentoutusohjaaja), 2022

Luontohoivaohjaaja-koulutus®, Luonnosta virtaa- ohjaaja, 2022

Luonto-ohjaajaopiskelija, valmistuminen 2023