Luontohoiva

Hyvinvointia Luonnosta Virtaa®-intervention avulla. 

Luonnon huikeista hyvinvointivaikutuksista on meillä jo paljon kokemuspohjaista ja enenevässä määrin tutkittua tietoa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia voi vahvistaa ja tulla niistä omassa kehossa ja mielessä tietoiseksi luontoyhteysharjoitteiden avulla. Yhteyden löytyminen luontoon avaa ovea myös oman itsen tuntemiseen ja omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen. Tunteidensäätely, jossa tunteiden tunnistaminen on avainasemassa, on tärkeä hyvinvointimme tukipilari. 

Joskus omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen voi olla haastavaa ja luonto toimiikin tässä monille meille apuna. Luonto ei ole vain toimintaympäristö harjoituksille vaan harjoitusten avulla rakennamme yhteyden luonnon kautta itseemme. Opimme tunnistamaan ja tiedostamaan, miten luonto ja ympäristö vaikuttaa meihin. Luonnon kautta asioiden tarkastelu ja itsen havainnointi voi tuoda uudenlaisia oivalluksia. 

Tarjoan luonnosta virtaa® -interventioon pohjautuvaa itsetuntemus- ja tunnetaitovalmennusta yksilöille ja ryhmille. Tapaamiskertojen teemat räätälöidään yksilön tai ryhmän tavoitteiden mukaisesti.

5 kerran valmennus (5 x 90min) yksilölle tai ryhmälle sisältää esimerkiksi teemat:

  • Luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja tunnistaminen mielipaikan avulla.
  • Hyväksyvä läsnäolo luonnossa liikkeen avulla. Luonnon kokeminen eri aisteilla ja omien kehollisten kokemusten tunnistaminen.
  • Omien tarpeiden tunnistaminen.
  • Itsemyötätunnon herättäminen ja vahvistaminen.
  • Luontoaarrekartta omien arvojen ja tulevaisuuden suunnitelmien tunnistamiseen.

Ohjaan myös yksittäisiä valmennuskertoja esimerkiksi työhyvinvointipäivissä.